Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ

Tο μέγεθος της αξίας δεν το ορίζει η παρουσία αλλά το "ανυπόφορο" της απουσίας...

Πλούσιος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα, αλλά εκείνος που χρειάζεται τα λιγότερα

Όταν τολμάς χάνεις λίγο το βήμα σου
Όταν δεν τολμάς χάνεις τον εαυτό σου.....

Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις,
αλλά να θέλεις αυτό που κάνεις..

Ουδείς ασπονδότερος εχθρός εκ του ευεργηθέντος αχάριστου

Όταν πολεμάς για την λεφτεριά,είσαι κιόλας ελεύθερος - Ν. Καζαντζάκης

Όταν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα,
δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις, είναι κάτι που πρέπει να μάθεις.

ΑΡΑΖΩ. Άρα ζω!!!!!!

Ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα όνειρα σου να βγουν αληθινά, είναι να ξυπνήσεις...

Ο φόβος δημιουργεί μεγάλη σκιά σε μικρά αντικείμενα.

Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής,
είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται

Καθοριστικό ρόλο σε μια εξαπάτηση δεν παίζει η μαεστρία του απατεώνα, αλλά η διάθεση του θύματος να εξαπατηθεί.

Η ελεύθερη γνώση είναι η γνώση των ελεύθερων

Η ανάρτηση θεμάτων από άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή μας!

Επίσης δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο ενυπόγραφων κειμένων ή σχολίων.

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012

Προσφυγή ΤΕΕ στο ΣτΕ για τα “Ευρωπαϊκά Πρότυπα” των δομικών υλικών

Αναδημοσιεύουμε από το tee.gr

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτημα ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα “Ευρωπαϊκά Πρότυπα” των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, με τη σήμανση “CE”, όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου (ΦΕΚ Β 194/15/6/2012), από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (σ.σ. επί Υπηρεσιακού Υπουργού Ανάπτυξης του σημερινού Υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα).
Η προσβαλλόμενη κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΔ 334/1994, με το οποίο μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ.  Σημειώνεται ότι την ίδια Υπουργική Απόφαση δεν υπέγραφε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Ξυνίδης, με στόχο την εναρμόνιση μετά τη μετάφραση των προτύπων, την έκδοση εθνικών τεχνικών προσαρτημάτων για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα και την ομαλή ένταξη της εγχώριας παραγωγής, ώστε τα προϊόντα μας να πληρούν τις προδιαγραφές των εν λόγω προτύπων αλλά και την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων.
Το ΤΕΕ ζητά την ακύρωση της επίμαχης κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς ανάμεσα σε άλλα, όπως αναφέρει, συμβαίνουν τα εξής:
  • Δεν έχουν καν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, όπως επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ορθή εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας, δεν έχουν εκδοθεί τα τεχνικά προσαρτήματα και δεν έχουν ενημερωθεί οι Έλληνες παραγωγοί και μηχανικοί. Ο ΕΛΟΤ, ως αρμόδιος Φορέας, είναι επιφορτισμένος για τα τεχνικά πρότυπα στην εγχώρια αγορά, αλλά τα έχει μεταφράσει στην ελληνική γλώσσα μόλις σε ποσοστό από 0 έως 12%.  (32 στοιχεία από 263 του πίνακα Α και κανένα στοιχείο από τα 31 του πίνακα Β, που περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση).
  • Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν γνωρίζει από το φάσμα των προϊόντων δομικών υλικών ποια από αυτά παράγονται στην Ελλάδα, ώστε, εφόσον τηρούνται οι “τεχνικές προδιαγραφές” να συμπεριλαμβάνονται στα “Ευρωπαϊκά Πρότυπα”. Πράγμα που αφήνει περιθώρια μεροληπτικής αντιμετώπισης εις βάρος των ελληνικών προϊόντων και παραγωγών, προδίδοντας παράλληλα από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας «τυφλή» υιοθέτηση προσαρτημάτων.  Χαρακτηριστικά, όπως διαπιστώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ανάμεσα σε πλήθος άλλων ελληνικών προϊόντων, με βάση το προωθούμενο “Ευρωπαϊκό Πρότυπο” για την αιθάλη εξαιρείται από την ελληνική, και κατ΄ επέκταση την ευρωπαϊκή αγορά, η ελληνική τέφρα, που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στα εγχώρια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.  Αυτό θα έχει ως συνέπεια να υποχρεωθεί η Ελλάδα ακόμη και στην εισαγωγή τέφρας!
- Η νέα ρύθμιση θα λειτουργήσει εξοντωτικά για μεγάλο πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων του συγκεκριμένου τομέα, διότι:

α) Δεν έχει γίνει απολύτως καμία συντονισμένη προετοιμασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την προσαρμογή των Ελλήνων παραγωγών στις νέες προδιαγραφές.
β) Δεν υπάρχει στην κοινή Υπουργική Απόφαση καμία απολύτως πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για αποθηκευμένα προϊόντα, (“στοκ”), τα οποία οδηγούνται αιφνιδίως εκτός αγοράς, με απροσμέτρητες συνέπειες.   Σημειώνεται ότι σε μια εποχή μηδενισμού του κατασκευαστικού αντικειμένου η Υπουργική Απόφαση προβλέπει την άμεση εφαρμογή για τα 263 στοιχεία του πίνακα Α και δίνει 3μήνη περίοδο (!!!) για τα ημιέτοιμα και αποθηκευμένα προϊόντα.  Η πρόβλεψη γίνεται χωρίς καμιά έρευνα του Υπουργείου τι υπάρχει στις ελληνικές εταιρίες ως αποθηκευμένο προϊόν, τι έχει προβλεφθεί στις λιγοστές εν εξελίξει συμβάσεις έργων και τι στις λιγοστές μελέτες ώριμων έργων.
Αυτοί οι χειρισμοί, σύμφωνα με την προσφυγή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σχετίζονται με “παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας του δικαίου της Ένωσης, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων σε καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισμού”.
Προκαλούνται μεγάλες ανατροπές και επιπτώσεις και στον τομέα των δημοσίων έργων.  Μετά την υιοθέτηση των νέων προτύπων, όλες οι μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και θεωρούνται “ώριμες», ώστε εν μέσω της κρίσης να δημοπρατηθούν έργα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χρήζουν πλέον αναθεώρησης, προκειμένου να εναρμονιστούν με τα νέα πρότυπα και βεβαίως να τεθούν προδιαγραφές για νέα προϊόντα και υλικά”.
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Χρήστος Σπίρτζης, με δήλωση του επισημαίνει ότι η “τυφλή υιοθέτηση “Ευρωπαϊκών Προτύπων” για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως έγινε από τη χώρα μας, αφενός μεν πλήττει την ελληνική επιχειρηματικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό αφετέρου δε τινάζει στον αέρα τις ελάχιστες μελέτες, που έχουν ολοκληρωθεί για την προώθηση μικρών και μεγαλύτερων δημοσίων έργων, με τεράστιο κόστος για το ελληνικό δημόσιο σε χρήμα και σε χρόνο, σε μία περίοδο που το τεχνικό αντικείμενο έχει μηδενιστεί.  Είμαστε αντιμέτωποι με μία ακόμη πράξη στήριξης ξένων προϊόντων και συμφερόντων, χωρίς καμία πρόνοια και σχεδιασμό στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων”.
Ο Χρήστος Σπίρτζης τονίζει ακόμη ότι: “Ο τρόπος εφαρμογής της συγκεκριμένης Απόφασης είναι πρόχειρος, αποσπασματικός και διαβλητός, προκαλώντας μεγάλες και αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά του τομέα των δομικών κατασκευών, στην παραγωγή ιδιωτικών και δημοσίων μελετών και έργων.
Στόχος της προσφυγής, που κατέθεσε λοιπόν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προς το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι, όπως αναφέρει, να επικρατήσει η νομιμότητα και να προστατευτούν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και οι παραγωγοί, ιδίως ελληνικές επιχειρήσεις που ούτως ή άλλως δυναστεύονται από την οικονομική κρίση, οι κατασκευαστές, οι εργολήπτες, οι μηχανικοί και οι καταναλωτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θα 'θελα να γκρεμίσω τις πυραμίδες του μυστηρίου και της σιωπής που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπό σου.

Μην πασχίζεις να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας , αλλά άνθρωπος αξίας.

ΠΑΙΔΕΙΑ είναι αυτό που μένει αφού ξεχάσεις αυτά που έμαθες στο σχολείο

Η ζωή είναι μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια.

Έχω την δική μου γνώμη , αλλά δεν συμφωνώ πάντα μαζί της.

Αμα θέλω έχω θέληση...... Αλλά δεν θέλω

Παλιά ήμουν αναποφάσιστος,
αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος.

Μην αφήνεις αυτό που σε τρώει , να χορτάσει!!!

Η σάτιρα που ενοχλεί , δεν είναι η άδικη αλλά η εύστοχη σάτιρα

Ήρθαν τα αύρια να διώξουν τα σήμερα

Χαμένος δεν είναι αυτός που έπεσε , αλλά αυτός που δεν προσπάθησε να σηκωθεί!!
Πάμπλο Γκαρσία

Όταν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρεις,
πως ξέρεις ότι δεν υπάρχει;

Ποιος είναι μεγαλύτερος εγκληματίας, αυτός που ληστεύει μια τράπεζα ή αυτός που την ιδρύει;

Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό,
αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μάτια σας για να βλέπετε,
τότε θα τα χρειαστείτε για να κλάψετε

O άνθρωπος ούτε θηρίο είναι ούτε θεός. Είναι ον πολιτικό.

To έγκλημα είναι το ίδιο αποτρόπαιο όποιος και αν το διαπράττει.

ΕΑΜ - ΕΛΑΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βρε, ένα κλαδί σπάει, δύο δεν σπάνε. Να είστε ενωμένοι.

Ότι εύχεσαι για μένα, να το δώσει διπλό ο θεός σε σένα!!

Δεν είμαι χοντρός.....
Είμαι κοντός για το βάρος μου

Ημουν Άθεος μέχρι που ανακάλυψα ότι είμαι Θεός
(Θεός+Κλήτος = Θεόκλητος)

Να είστε προσεκτικοί όταν διαβάζετε βιβλία για την υγεία.
Μπορεί να πεθάνετε από τυπογραφικά λάθη

Το να κόψεις το τσιγάρο είναι το ευκολότερο πράγμα.
Εγώ το 'χω κόψει τουλάχιστον δέκα φορές

Το σεξ μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα. Μεταξύ πέντε είναι φανταστικό...

Δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος που έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση.

Ευνούχοι ενωθείτε. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε!!

Οι γυναίκες χρειάζονται ένα λόγο για να κάνουν σεξ.

Οι άντρες απλά χρειάζονται ένα μέρος.

Κουμουνιστής είναι εκείνος που δεν έχει τίποτα και θέλει να το μοιραστεί με όλο τον κόσμο.

Mην πατάτε το χόρτο. Kαπνίστε το !

Μην τα περιμένετε όλα από την αστυνομία. Χτυπηθείτε μόνοι σας.

Μην απαξιώνετε την αυτοϊκανοποίηση. Είναι σεξ με κάποιον που αγαπάω

Οι γυναίκες είναι θησαυρός. Γι’ αυτό πρέπει να τις θάβουμε!

Μια από τις προκαταλήψεις του ανθρώπινου νου είναι το γεγονός ότι η παρθενιά θεωρείται αρετή.

Σε παρακολουθώ

Ronin.gr - widget IP και λειτουργικού

Ζωντανά αποτελέσματα ποδοσφαίρου

Οι πιο προσφατες ειδησεις απο Blogs. Ξενες αναδημοσιευσεις κειμενων & φωτογραφιων απο ιστολογια.

Ανοικτη Διακυβερνηση » Διαβουλευσεις

Ανοικτη Διακυβερνηση » Προσκλησεις