Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ

Tο μέγεθος της αξίας δεν το ορίζει η παρουσία αλλά το "ανυπόφορο" της απουσίας...

Πλούσιος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα, αλλά εκείνος που χρειάζεται τα λιγότερα

Όταν τολμάς χάνεις λίγο το βήμα σου
Όταν δεν τολμάς χάνεις τον εαυτό σου.....

Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις,
αλλά να θέλεις αυτό που κάνεις..

Ουδείς ασπονδότερος εχθρός εκ του ευεργηθέντος αχάριστου

Όταν πολεμάς για την λεφτεριά,είσαι κιόλας ελεύθερος - Ν. Καζαντζάκης

Όταν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα,
δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις, είναι κάτι που πρέπει να μάθεις.

ΑΡΑΖΩ. Άρα ζω!!!!!!

Ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα όνειρα σου να βγουν αληθινά, είναι να ξυπνήσεις...

Ο φόβος δημιουργεί μεγάλη σκιά σε μικρά αντικείμενα.

Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής,
είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται

Καθοριστικό ρόλο σε μια εξαπάτηση δεν παίζει η μαεστρία του απατεώνα, αλλά η διάθεση του θύματος να εξαπατηθεί.

Η ελεύθερη γνώση είναι η γνώση των ελεύθερων

Η ανάρτηση θεμάτων από άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή μας!

Επίσης δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο ενυπόγραφων κειμένων ή σχολίων.

Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Επικίνδυνο δομικό προϊόν για μεταλλικά κτίρια : συγκολλητοί κοιλοδοκοί χάλυβα με κατεργασία εν θερμώ και εν ψυχρώ, τύπου S355J2H και S235JRH.


 

  

ΕΠΕΙΓΟΝ

    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ
        ΑΘΗΝΑ: 8/5/2012
     Α.Π.: 4300/201

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
2η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 117-119
Τ.Κ: 101 92
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρ. Μπέη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 69 65 906
FAX:            210 69 65 905
1)    Προς:
2)     
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
     Γενική Γραμματεία Φορολογικών και    Τελωνειακών Θεμάτων
     Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
     19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
     Καρ. Σερβίας 10
    10184 ΑΘΗΝΑ
     Fax: 210 6987450

2. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ,  
   Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
    α)  Δ/νση Δ14
     Fax: 210 3467455
    
β) Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων           Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
    Fax: 210 7710216

Κοινοποίηση:
Πίνακας αποδεκτών

3)     


ΘΕΜΑ: Επικίνδυνο δομικό προϊόν (Οδηγία 89/106, ΠΔ 334/94)

Σας γνωστοποιούμε ότι μέσω του συστήματος RAPEX της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για την κυκλοφορία επικίνδυνου δομικού προϊόντος που αφορά σε συγκολλητούς κοιλοδοκούς χάλυβα με κατεργασία εν θερμώ και εν ψυχρώ, τύπου S355J2H και S235JRH και διαφόρων ονομαστικών διατομών (από 80x80x6 mm έως 500x300x12,5mm). Ως πιθανή χώρα προέλευσης αναφέρεται η Κίνα και ως εισαγωγέας / διανομέας στην Ε.Ε. οι ιταλικές εταιρείες ARO Steel SRL και CoProSid SRL, αντίστοιχα.

Τα ελληνικά πρότυπα που αφορούν στα παραπάνω προϊόντα είναι τα ΕΛΟΤ ΕΝ 10210-1:2006 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1:2006.

Λόγω του κινδύνου που ενέχει η χρήση του εν λόγω προϊόντος στις κατασκευές και τα δομικά έργα εν γένει (κίνδυνος διάρρηξης των συγκολλήσεων / αστοχία υλικού), υπάρχει κίνδυνος μη πλήρωσης των βασικών απαιτήσεων των δομικών έργων και κυρίως της μηχανικής αντοχής και ευστάθειάς τους, καθώς και της ασφάλειας στη χρήση), παρακαλούμε τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων στην οποία απευθύνεται το παρόν έγγραφο, να ενημερώσει τις τελωνειακές αρχές της χώρας, προκειμένου σε περίπτωση εισαγωγής των ανωτέρω δομικών υλικών, να προβούν στις δέουσες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, ενημερώνοντάς μας σχετικά.

Οι Διευθύνσεις του Υ.ΠΥ.ΜΕ.ΔΙ. στις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά.

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά.

Σε περίπτωση ανεύρεσης των συγκεκριμένων προϊόντων κοιλοδοκών στην αγορά, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία μας.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΙΑΚΟΥΔΗΣ
Συνημμένα:
1)     Η σχετική κοινοποίηση RAPEX
2)     Φωτογραφία του προϊόντος

Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
-Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή
-2η Δ.Κλ. Βιομ. Πολιτικής
-Χρονολογικό αρχείο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  (ΣΕΒ)

Fax: 2103222929
2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ)
Fax: 2310 541933
3) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
Fax: 210 3291461
4) Παννελήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)
Fax: 210 3824540
5) Πανελλήνια ένωση Συνδέσμου Εργοληπτών δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ)
Fax: 210 3824116
6) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
Fax: 2103616124
7) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Fax: 210 3645803
8) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Fax: 2310 370166
9) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)
Fax: 210 3641402

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θα 'θελα να γκρεμίσω τις πυραμίδες του μυστηρίου και της σιωπής που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπό σου.

Μην πασχίζεις να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας , αλλά άνθρωπος αξίας.

ΠΑΙΔΕΙΑ είναι αυτό που μένει αφού ξεχάσεις αυτά που έμαθες στο σχολείο

Η ζωή είναι μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια.

Έχω την δική μου γνώμη , αλλά δεν συμφωνώ πάντα μαζί της.

Αμα θέλω έχω θέληση...... Αλλά δεν θέλω

Παλιά ήμουν αναποφάσιστος,
αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος.

Μην αφήνεις αυτό που σε τρώει , να χορτάσει!!!

Η σάτιρα που ενοχλεί , δεν είναι η άδικη αλλά η εύστοχη σάτιρα

Ήρθαν τα αύρια να διώξουν τα σήμερα

Χαμένος δεν είναι αυτός που έπεσε , αλλά αυτός που δεν προσπάθησε να σηκωθεί!!
Πάμπλο Γκαρσία

Όταν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρεις,
πως ξέρεις ότι δεν υπάρχει;

Ποιος είναι μεγαλύτερος εγκληματίας, αυτός που ληστεύει μια τράπεζα ή αυτός που την ιδρύει;

Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό,
αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μάτια σας για να βλέπετε,
τότε θα τα χρειαστείτε για να κλάψετε

O άνθρωπος ούτε θηρίο είναι ούτε θεός. Είναι ον πολιτικό.

To έγκλημα είναι το ίδιο αποτρόπαιο όποιος και αν το διαπράττει.

ΕΑΜ - ΕΛΑΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βρε, ένα κλαδί σπάει, δύο δεν σπάνε. Να είστε ενωμένοι.

Ότι εύχεσαι για μένα, να το δώσει διπλό ο θεός σε σένα!!

Δεν είμαι χοντρός.....
Είμαι κοντός για το βάρος μου

Ημουν Άθεος μέχρι που ανακάλυψα ότι είμαι Θεός
(Θεός+Κλήτος = Θεόκλητος)

Να είστε προσεκτικοί όταν διαβάζετε βιβλία για την υγεία.
Μπορεί να πεθάνετε από τυπογραφικά λάθη

Το να κόψεις το τσιγάρο είναι το ευκολότερο πράγμα.
Εγώ το 'χω κόψει τουλάχιστον δέκα φορές

Το σεξ μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα. Μεταξύ πέντε είναι φανταστικό...

Δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος που έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση.

Ευνούχοι ενωθείτε. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε!!

Οι γυναίκες χρειάζονται ένα λόγο για να κάνουν σεξ.

Οι άντρες απλά χρειάζονται ένα μέρος.

Κουμουνιστής είναι εκείνος που δεν έχει τίποτα και θέλει να το μοιραστεί με όλο τον κόσμο.

Mην πατάτε το χόρτο. Kαπνίστε το !

Μην τα περιμένετε όλα από την αστυνομία. Χτυπηθείτε μόνοι σας.

Μην απαξιώνετε την αυτοϊκανοποίηση. Είναι σεξ με κάποιον που αγαπάω

Οι γυναίκες είναι θησαυρός. Γι’ αυτό πρέπει να τις θάβουμε!

Μια από τις προκαταλήψεις του ανθρώπινου νου είναι το γεγονός ότι η παρθενιά θεωρείται αρετή.

Σε παρακολουθώ

Ronin.gr - widget IP και λειτουργικού

Ζωντανά αποτελέσματα ποδοσφαίρου

Οι πιο προσφατες ειδησεις απο Blogs. Ξενες αναδημοσιευσεις κειμενων & φωτογραφιων απο ιστολογια.

Ανοικτη Διακυβερνηση » Διαβουλευσεις

Ανοικτη Διακυβερνηση » Προσκλησεις