Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΝΕΙ

Tο μέγεθος της αξίας δεν το ορίζει η παρουσία αλλά το "ανυπόφορο" της απουσίας...

Πλούσιος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα, αλλά εκείνος που χρειάζεται τα λιγότερα

Όταν τολμάς χάνεις λίγο το βήμα σου
Όταν δεν τολμάς χάνεις τον εαυτό σου.....

Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις,
αλλά να θέλεις αυτό που κάνεις..

Ουδείς ασπονδότερος εχθρός εκ του ευεργηθέντος αχάριστου

Όταν πολεμάς για την λεφτεριά,είσαι κιόλας ελεύθερος - Ν. Καζαντζάκης

Όταν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα,
δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνεις, είναι κάτι που πρέπει να μάθεις.

ΑΡΑΖΩ. Άρα ζω!!!!!!

Ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα όνειρα σου να βγουν αληθινά, είναι να ξυπνήσεις...

Ο φόβος δημιουργεί μεγάλη σκιά σε μικρά αντικείμενα.

Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής,
είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται

Καθοριστικό ρόλο σε μια εξαπάτηση δεν παίζει η μαεστρία του απατεώνα, αλλά η διάθεση του θύματος να εξαπατηθεί.

Η ελεύθερη γνώση είναι η γνώση των ελεύθερων

Η ανάρτηση θεμάτων από άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή μας!

Επίσης δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο ενυπόγραφων κειμένων ή σχολίων.

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Aπόφαση της 9ης/3-10-2012 συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.E. / Τ.Δ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ   ΤΕΕ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
            
                                
Απόφαση 9ης/3-10-2012  συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Ελλάδος
«Αντοχή Τέλος-Ανοχή Τέλος»
Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2013 και αλλά και οι εξελίξεις για σχετικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα των Μηχανικών αποτελούν πλέον αιτία πολέμου. Ενός πολέμου που, παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες των Κυβερνητικών Εταίρων για μη οριζόντιες περικοπές, κηρύσσεται οριζόντια απέναντι στην Κοινωνία.
Οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών και η ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, μετά και από το “κούρεμα” των ασφαλιστικών ταμείων, αποτελούν την τελευταία πράξη διάλυσης του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος και του κοινωνικού ιστού. Παράλληλα, το νέο φορολογικό σύστημα το οποίο, δήθεν, προωθείται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα οδηγήσει στον αφανισμό του Επιστημονικού Κλάδου που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα.
Τα διλήμματα πλέον δε χωρούν παρανοήσεις και κυρίως δεν επιτρέπουν υπαναχωρήσεις. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα πρέπει να κάνει, απολύτως, σαφές ότι σε αυτή τη μάχη η Τρόικα, η Κυβέρνηση και αυτοί που τους στηρίζουν θα έχουν αντίστοιχες αν όχι σημαντικότερες απώλειες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση το Τ.Ε.Ε οφείλει να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που αφενός θα διασφαλίσουν την ενότητα του κλάδου των Επιστημόνων που πλήττεται από την ακολουθούμενη πολιτική αλλά και να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την αναχαίτιση του σαρωτικού κύματος που επέρχεται. Παράλληλα, το σύνολο των οργάνων και των συλλόγων του Τ.Ε.Ε θα πρέπει να συντονιστεί, ώστε η οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναληφθεί να έχει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.
Με το παραπάνω σκεπτικό η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Ε απευθύνει παντεχνικό κάλεσμα με το εξής πλαίσιο:

·         Τη Νομική Προσφυγή του Τ.Ε.Ε κατά του “κουρέματος” των αποθεματικών και τη διεκδίκηση για άμεση αναπλήρωση των απολεσθέντων αλλά και την αναζήτηση αστικών και ποινικών ευθυνών σε όσους είχαν την ευθύνη για την εφαρμογή του.
·         Τη διεκδίκηση άμεσης επανακεφαλαιοποίησης των ασφαλιστικών Ταμείων παράλληλα με το Τραπεζικό Σύστημα και κατά προτεραιότητα
·         Την άμεση διεκδίκηση των 600 εκ. ευρώ από τα οφειλόμενα της τριμερούς χρηματοδότησης εκ μέρους του Κράτους
·         Την άμεση επεξεργασία (νομική και οικονομοτεχνική) για τη δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών το οποίο θα τεθεί υπό την κρίση του συνόλου των Μηχανικών (υπό μορφή καθολικού δημοψηφίσματος) παράλληλα με ζητήματα που αφορούν στο σύνολο του Τεχνικού Κόσμου (Θεσμικό Πλαίσιο Τ.Ε.Ε, Σύστημα Ασφάλισης Μηχανικών κλπ).
·         Την άμεση παρέμβαση του Τ.Ε.Ε, ώστε να διασφαλιστεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των συναδέλφων που αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους αλλά και την επεξεργασία μέτρων τα οποία θα επιτρέπουν την προσωρινή παύση επαγγελματικής δραστηριότητας για όσους συναδέλφους αποδεδειγμένα βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση.
·         Τη διεκδίκηση από το Τ.Ε.Ε, ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν.
·         Τη δημιουργία δομών Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας για τους Μηχανικούς
·         Την εντατικοποίηση του νομικού αγώνα για την απεμπλοκή των αποθεματικών του Ε.Τ.Α.Α και του Τ.Ε.Ε από την ΤτΕ και την αλλαγή πολιτικής της Τράπεζας Αττικής, ώστε αυτή είτε να γίνει πραγματικά Τράπεζα που θα στηρίζει τους Μηχανικούς ή το ΤΣΜΕΔΕ να απεμπλακεί από αυτήν.
·         Τη συνεργασία με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ και την ανάληψη αντίστοιχων δράσεων, ώστε να αναδειχθεί και να αντιπαλευτεί η πολιτική φτωχοποίησης των Μηχανικών στο Δημόσιο και το ξεχαρβάλωμα των Τεχνικών Υπηρεσιών σε μια περίοδο, ειδικά, που το ΕΣΠΑ με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας βρίσκεται στα σημερινά επίπεδα υλοποίησης.
·         Τη συνεργασία με τα Σωματεία Μισθωτών Τεχνικών με στόχο την καταγγελία της εργοδοτικής αυθαιρεσίας των μεγάλων Ομίλων και της ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας αλλά και την έμπρακτη στήριξη του αγώνα τους στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
·         Την κλιμάκωση των παραπάνω δράσεων και σε κινηματικό επίπεδο με μακράς διάρκειας κινητοποιήσεις που θα περιφρουρηθούν από το σύνολο των Μηχανικών (Κατάληψη ΤΣΜΕΔΕ, αναστολή λειτουργίας Τ.Ε.Ε και των παρεχόμενων υπηρεσιών του).
·         Τη συνεργασία με τους υπόλοιπους Επιστημονικούς Φορείς, ώστε να αναληφθούν κοινές δράσεις για την ανάδειξη ενός αξιόπιστου και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. Σε αυτήν την κατεύθυνση με ευθύνη της Δ.Ε και της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε/ Τ.Δ.Ε θα διοργανωθούν, άμεσα, εκδηλώσεις ενημέρωσης των συναδέλφων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους του Ε.Τ.Α.Α.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε Δυτικής Ελλάδας στηρίζει το πλαίσιο αποφάσεων της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, όμως υποσημειώνει, έντονα, ότι η πρακτική των εκπροσώπων μας στο Ε.Τ.Α.Α με βάση την πρόσφατη τοποθέτηση τους για την εφαρμογή του ν. 3986/11 δε διευκολύνει ούτε το πλαίσιο συσπείρωσης που προσπαθεί να οικοδομήσει το Τ.Ε.Ε αλλά ούτε και τη νομική προσφυγή που έκανε ο Φορέας μας έναντι της εφαρμογής του. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν το Τ.Ε.Ε στο Ε.Τ.Α.Α θα πρέπει να θέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος      ΤΕΕ/ΤΔΕ                                               Ο Γεν. Γραμματέας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Πολίτης Ευστάθιος                                                        Μουρελάτος Παναγιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                            Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θα 'θελα να γκρεμίσω τις πυραμίδες του μυστηρίου και της σιωπής που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπό σου.

Μην πασχίζεις να γίνεις άνθρωπος επιτυχίας , αλλά άνθρωπος αξίας.

ΠΑΙΔΕΙΑ είναι αυτό που μένει αφού ξεχάσεις αυτά που έμαθες στο σχολείο

Η ζωή είναι μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια.

Έχω την δική μου γνώμη , αλλά δεν συμφωνώ πάντα μαζί της.

Αμα θέλω έχω θέληση...... Αλλά δεν θέλω

Παλιά ήμουν αναποφάσιστος,
αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρος.

Μην αφήνεις αυτό που σε τρώει , να χορτάσει!!!

Η σάτιρα που ενοχλεί , δεν είναι η άδικη αλλά η εύστοχη σάτιρα

Ήρθαν τα αύρια να διώξουν τα σήμερα

Χαμένος δεν είναι αυτός που έπεσε , αλλά αυτός που δεν προσπάθησε να σηκωθεί!!
Πάμπλο Γκαρσία

Όταν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρεις,
πως ξέρεις ότι δεν υπάρχει;

Ποιος είναι μεγαλύτερος εγκληματίας, αυτός που ληστεύει μια τράπεζα ή αυτός που την ιδρύει;

Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό,
αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μάτια σας για να βλέπετε,
τότε θα τα χρειαστείτε για να κλάψετε

O άνθρωπος ούτε θηρίο είναι ούτε θεός. Είναι ον πολιτικό.

To έγκλημα είναι το ίδιο αποτρόπαιο όποιος και αν το διαπράττει.

ΕΑΜ - ΕΛΑΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βρε, ένα κλαδί σπάει, δύο δεν σπάνε. Να είστε ενωμένοι.

Ότι εύχεσαι για μένα, να το δώσει διπλό ο θεός σε σένα!!

Δεν είμαι χοντρός.....
Είμαι κοντός για το βάρος μου

Ημουν Άθεος μέχρι που ανακάλυψα ότι είμαι Θεός
(Θεός+Κλήτος = Θεόκλητος)

Να είστε προσεκτικοί όταν διαβάζετε βιβλία για την υγεία.
Μπορεί να πεθάνετε από τυπογραφικά λάθη

Το να κόψεις το τσιγάρο είναι το ευκολότερο πράγμα.
Εγώ το 'χω κόψει τουλάχιστον δέκα φορές

Το σεξ μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα. Μεταξύ πέντε είναι φανταστικό...

Δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος που έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση.

Ευνούχοι ενωθείτε. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε!!

Οι γυναίκες χρειάζονται ένα λόγο για να κάνουν σεξ.

Οι άντρες απλά χρειάζονται ένα μέρος.

Κουμουνιστής είναι εκείνος που δεν έχει τίποτα και θέλει να το μοιραστεί με όλο τον κόσμο.

Mην πατάτε το χόρτο. Kαπνίστε το !

Μην τα περιμένετε όλα από την αστυνομία. Χτυπηθείτε μόνοι σας.

Μην απαξιώνετε την αυτοϊκανοποίηση. Είναι σεξ με κάποιον που αγαπάω

Οι γυναίκες είναι θησαυρός. Γι’ αυτό πρέπει να τις θάβουμε!

Μια από τις προκαταλήψεις του ανθρώπινου νου είναι το γεγονός ότι η παρθενιά θεωρείται αρετή.

Σε παρακολουθώ

Ronin.gr - widget IP και λειτουργικού

Ζωντανά αποτελέσματα ποδοσφαίρου

Οι πιο προσφατες ειδησεις απο Blogs. Ξενες αναδημοσιευσεις κειμενων & φωτογραφιων απο ιστολογια.

Ανοικτη Διακυβερνηση » Διαβουλευσεις

Ανοικτη Διακυβερνηση » Προσκλησεις